เลือกหัวข้อการแพทย์

ยาตาเตโชอายุยืน ยาอายุยืน (1) ยาอายุยืน (2)
ยาเขียวประทานจิต ยาประสะมะตูม ยารุเสลด
ยาแก้ปิดหนักเบา ยาดองแก้โรค ยาประจุไข
ยาแก้ฝีในท้อง ยาอุประทม ยาระบายไข
ยารุมูตร ยาแก้เข้าไฟไม่ได ยามะเร็ง (1)
ยาแก้หืด ยาแก้หละ ยาแก้กาฬปะนีนทีน
ยาแก้มูตรเหลือง มูตรแดง ยาบำรุงเลือด ยากษัย
ยาเรียกว่าหนูกัดเล็ก (เหล็ก) ยากล่อน ยาแก้สันนิบาตชัก
ยานัตกุ์ ยาแก้เลือด ยาบิด
ยาแก้โลหิต ยาดองเลือด ยาปากเปื่อย
ยาหืด ยาหอม ยาค่าควรเมือง
ยาแก้ริดสีดวง ยาหืด ยาเลือด
ยาแก้วางยาผิด ยาแก้ราก ยาแก้ร้อนภายใน
ยาฝีในท้อง ยาประดง ยาตานขโมย
ยาดองแก้เลือด ยาขับเลือด ยานิ่ว
ยากล่อมกุมาร ยาแก้ลิ้นขาว ยาแก้ซางตัวร้อน
ยากล่อนลงฝัก ยามหานิล ยาหอมชุมแสง
ยาเขียวสรรพคุณ ยาชื่อทองเนื้องาม ยาเขียวน้อย
ยาทิพย์สุข ยาหอม ยาเขียว
ยาแดงน้อย ยาเขียวหอม มหานิลกา
ยาเขียวคงคา ยาริดสีดวงแห้ง ยาเขียวใหญ
ยาเลือดออกไรฟัน ยาเขียวเม็ดแบน ยาแก้สะอึก
ยาไฟประลัยกัลป์ ยาแก้ไอ ยาไฟประลัยกัลป
ยาวรนาภี ยาสังคเพชฉลู ยาโลกาทิจร
ยาปัญจขันธ์ ยาสุรามฤต ยาชื่ออินทจรประจุเลือด
ยาประสะแดงใหญ ยานัตถุ์ น้ำมันปรัง
ยากวาด ยากำลังราชสีห ยาปราบพระนคร
ยาแดง ยารุ ยาลิ้น
ยาชะโลม ตำราหลวงพัตสร ยาคลอดลูก
ยาชันสูตรไข้ ยาสมุทรจร ยาหอมขม
ยาเขียวพรหม ยาฝีดาษ ยากล่อน
ยาป่วงควาย ยาริดสีดวงจมูก ยาแก้ตกขาว
ยาดองเลือด ยากินให้มีบุตร ยาเลือด
ยามะเร็ง (2) ยาโรคบุรุษ ยาเลือดแห้ง
ยานิ่ว ยาแก้หนองตก ยาประดง
ยามะเร็ง (3) ยามะเร็งเปื่อย ยาน้ำมัน
ยามะเร็ง (หมอโหร) ยาแก้ดาก ยาแก้มานลม
ยาแก้มานทะลุน ยาแก้หืด ยาคุดทะราด
ยาแก้ไส้เลื่อน ยาแก้ดากออก ยาถ่ายผี
ยาผ่าหัวฝี ยาฝีชอนไช ยาตัดรากฝีในท้อง
ยาสว่างอารมณ์ ยาฝีในท้อง (1) ยาผ่าหัวฝ
ยาฝีในท้อง (2) ยาสมานฝี ยาฝีในท้อง (3)
ยาขี้เรื้อน ยาน้ำมันเรียกเนื้อ ยาแผน
ยาริดสีดวง ยาพยาธิ ยาธนูกากลัว
ยาแท่งดำ ยาแก้ไข้พิษ ยาแก้ไข้ราก
ยามหานิล ยาแก้ไข้ร้อน ยาแก้สะอึก
ยาแก้เจ็บคอ ยาแก้ลิ้นหด ยาแก้พิษ
ยาแก้กาฬ ยาแก้ขี้เยี่ยวไม่ออก ยาคงคาทิพย์
ด้าน นวดแผนโบราณ
(นวดจับเส้น)
พิมเสนน้ำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ธูปหอมกันยุง เครื่องสำอางสมุนไพร แชมพู / เครื่องนวดผม
ไม้นวดเพื่อสุขภาพ ว่านและคาถาเสกว่าน ยาแก้ไอ