ศูนย์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhon Si Ayuttha
Integrated Local Wisdom Center

B 600

นิทาน
 

B 600

Folk Tale
C 300
เพลง

C 300

Song
C 400
การเต้นรํา

 

C 500
การละเล่น

C 500

Game
C 600
ดนตรี

C 600

Music

D

ละคร

D

Drama
F
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
เทศกาล

F

Custom Festival
M 200
ศิลปะ การช่าง

M 200

Art Craft
M 800
สถาปัตยกรรม

 

N 200
อาหาร

N 200

Food
N 400
เครื่องดื่ม

 

P 600
เวทมนต์คาถา

P 600

Magic of Speech
P 700
การแพทย

 

 

 

V
สุภาษิต
W
ปริศนา