การเล่นเพลงเรือ เพลงฉ่อย

นางสวง ฉิมชาติ เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2470 อายุ 75 ปี เป็นบุตร นายชม้อย นางเสงี่ยม เทียมเศวต ที่อยู่ 58/2 หมู่ 2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินชีวิต

เป็นแม่ค้าหาบขนมหวานขายตามหมู่บ้าน วันพระเข้าวัด ทำบุญให้ทาน ช่วยงานส่วนรวมของตำบล หมู่บ้าน การเรียนรู้เพลง ตั้งแต่วัยรุ่น ชอบดู ชอบฟัง และ
สนใจ ฝึกฝนตนเอง มีโอกาสเมื่อตอนเป็นแม่บ้านของตำบลจึงได้ฝึก

งานที่เคยร่วมแสดง
- จังหวัด ร้องเพลงฉ่อย
- อำเภอ ร้องเพลงเรือ
- งานเยี่ยมหมู่บ้านของตำบลต่างๆ

ขั้นตอนในการว่าเพลงเรือ
- บทไหว้ครู
- บทเนื้อหา
- บทไหว้แม่คงคา (ขอขมา)

ขั้นตอน เพลงฉ่อย
- บทไหว้ครู
- บทเนื้อหา
- บทอวยพร

แม่สวง ฉิมชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเพลงเรือ เพลงฉ่อยมากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปได้ และยินดีเสมอสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้จากด้านนี้

ที่มา สัมภาษณ์ นางสวง ฉิมชาต