เพลงพวงมาลัย

“เอ้อระเหยลอยมา
ลอยมาก็ลอยไป”
(ลูกคู่ : เอ้อระเหยลอยมา ลอยมาก็ลอยไป)

“รักจะเล่นให้เต้นเข้ามา
พ่อคุณจะช้าอยู่ใย
พวงเอ๋ยมาลัย
รักกันไม่ไหวเลยเอย”
(ลูกคู่ : พวงเอ๋ยมาลัย รักกันไม่ไหวเลยเอย พวงเอ๋ย พวงเอยมาลัย
รักกันไม่ไหวเลยเอย)