เพลงเด็กร้องเล่น

ตัวอย่างเพลงเด็กร้องเล่น
“ผมเปียมาเลียใบตอง พระตีกลอง ตะลุ่มตุ้มมง”
“ฝนตกแดดออก นกกระจอกเข้ารัง แม่ม่ายใส่เสื้อ ถ่อเรือไปดูหนัง”
“ขี้ตู่กลางนา ขี้ตาตุ๊กแก ขี้มูกยายแก่ ออระแร้ ออระชอน”
“อะไรในโถ ส้มโอปอก อะไรในจอก เข้าตอกขวั้น”
“อะไรในขัน มะดันแช่ อะไรในแคร่ ไหเหล้าไหยา”
“อะใรในผ้า จำปาซ่อนกลิ่น อะไรใต้ดิน ขมิ้นเหลืองอ่อน”
“อะไรใต้หมอน เสน่ห์ผัวรัก อะไรในกลัก เหล็กไฟตาเถร”
“อะไรในเลน กระเบนต้มยำ อะไรแดงดำ มะกล่ำตาหนู”
“อะไรในรู ปูม้าปูทะเล อะไรในเปล ขนมแม่ลูกอ่อน”

เพลงร้องเล่นเป็นเพลงสั้นๆ เล่นคำคล้องจองและเล่นเสียงสูงต่ำ เนื้อหาของเพลงนำมาจากสิ่งรอบๆ ตัวเด็ก

กลอนเพลงชาวบ้านประเภท เพลงเด็กร้องเล่น เป็นคำคล้องจองที่ง่ายที่สุดส่งสัมผัสต่างๆ กันไปทุกวรรคคล้ายร่าย เช่น