เพลงปลอบเด็ก

ตัวอย่างเพลงปลอบเด็ก เช่น
“ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน ไข่ตกดิน อดกินไข่เน้อ” (ประกอบการสอนเดิน)
“โยน โย้น โยน ขนมต้มโยน โย้น โยน” (ผู้ร้องจะอุ้มเด็่กโยนขึ้นสูง)
“จับปูดำ ขยำปูนา จับปูม้า คว้าปูทะเล” (ให้เด็กกำมือเข้าปล่อยมือออก)
“โยกเยกเอย น้ำท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ หมาหางงอ ขี่คอโยกเยก”
(ผู้ใหญ่จะให้เด็กนั่งตักแล้วดึงแขนให้เด็กโยกตัวมาข้างหน้า)