เพลงประกอบการเล่นจ้ำจี้

ตัวอย่างเพลงประกอบการละเล่นจ้ำจี้ของเด็กสำนวนหนึ่ง

“จ้ำจี้มะเขือเปราะ
กะเทาะหน้าแว่น
พายเรืออกแอ่น
กะแท่นต้นกุ่ม
สาวสาวหนุ่มหนุ่ม
อาบน้ำท่าไหน
อาบน้ำท่าวัด
เอาแป้งที่ไหนผัด
เอากระจกที่ไหนส่อง
เยี่ยมเยี่ยมมองมอง
นกขุนทองร้องเน้อ”