เพลงเข้าผี

ตัวอย่างเพลงเข้าผี เช่น เพลงแม่ศรี

“แม่ศรีเอย
แม่ศรีสวยสะ
ยกมือไหว้พระ
ก็จะมีคนชม
ขนคิ้วเจ้าก็ต่อ
จนคอเจ้าก็กลม
ชักผ้าปิดนม
ชมแม่ศรีเอย”