เพลงเจ้าขุนทอง

เพลงเจ้าขุนทอง สำนวนที่แพร่หลายมาก

“วัดเอยวัดโบสถ์
ตาลโตนดเจ็ดต้น
ขุนทองไปปล้น
ป่านฉะนี้ไม่เห็นมา
คดข้าวใส่ห่อ
ถ่อเรือไปหา
เขาก็ร่ำลือมา
ว่าขุนทองตายแล้ว
เหลือแต่กระดูกแก้ว
เมียรักจะไปปลง
ขุนศรีถือฉัตร
ยกกระบัตรถือธง
ถือท้ายเรือหงส์
ปลงศพเจ้าขุนทอง”