Pleng Pragob Karn Len Jam Ji

“Jam Ji Makheu Praw
Gra Taw Na Wan
Pai Reu Ok An
Gra Tan Ton Gum
Sao Sao Num Num
Aab Nam Ta Nai
Aab Nam Ta Wat
Aow Pang Ti Nai Pad
Aow Grajok Ti Nai Song
Yiem Yiem Mong Mong
Nok Khun Thong Rong Hew”