Pleng Chao Khun Thong

“Wat Oey Wat Bod
Tan Tanode Jed Ton
Khun Thong Pai Plon
Pan Chani Mai Hen Ma
Kod Khao Sai Hor
Tor Reu Pai Haa
Khao Gor Ram Leu Ma
Wa Khun Thong Tai Laew
Leu Tae Graduk Gaew
Miea Rak Ja Pai Plong
Khun Si Theu Chat
Yok Grabat Theu Tong
Theu Tai Reu Hong
Plong Sob Chao Khun Thong”