การแสดงดนตรีแตรวง

นายชะโอด สารอรรถ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/2 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี มีความชำนาญในการเป่าแตร ชนิดแตรวง จึงได้ก่อตั้งแตรวงคณะ ช.รวมศิลป์ ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 เป็นศิษย์ของอาจารย์วุ้น ศรีสังข์ อดีตอาจารย์สอนดนตรีของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ปัจจุบันรับจ้างเล่นแตรวงในงานต่างๆ และถ่ายทอดการเรียนการสอนที่โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”