ดนตรีไทย วงครูสวัสดิ์ ไตรเดช

บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัดดนตรีเบื้องต้นกับบิดา ต่อมาไปฝึกกับครูพิมพ์ นักระนาด ที่บ้านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สืบทอดงานดนตรี คือ นายเทวา ไตรเดช