การเล่นดนตรีไทย

นายสำราญ เกิดผล

นายสำราญ เกิดผล อดีตกำนันตำบลบางชะนี เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางการดนตรีไทยทุกชนิด โดยเฉพาะ ระนาดเอก ถนัด และชอบมากที่สุด มีฝีมือในกระบวนเดี่ยวระนาดเอก เป็นผู้บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ที่หายากในปัจจุบัน

ด้านการแต่งเพลง

ผลงานที่แต่งไว้ ได้แก่

- เพลงโหมโรงอู่ทอง สามชั้น-เพลงสำราญภิรมย์ เถา

- เพลงพิศวง เถา-เพลงทองกวาว เถา

- เพลงสามไม้ใน เถา-เพลงลอยประทีป เถา

ด้านอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม

- อนุรักษ์โน้ตเพลงไทยเดิม เช่น เพลงดอกไม้ร่วง เพลงไทรหวน

- ร่วมในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยเนื่องในโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นประธานพิธีไหว้ครูในสถาบันต่างๆ

- เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านดนตรีไทยแก่ผู้สนใจ

- สร้างศูนย์ดนตรีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ในบริเวณบ้าน

นายสำราญ เกิดผล