การแสดงดนตรีแตรวง

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางใส นามสกุล โอสถ

วัน เดือน ปีเกิด -

สถานภาพ สมรสกับนายจำลอง โอสถ

บุตร - ธิดา ชาย - คน หญิง - คน

การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ 14 หมู่ 5 ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรศัพท์ 0-3521-4067

2. ประวัติความเป็นมา

นายจำลอง โอสถ ผู้ก่อตั้งโดยได้ฝึกและเรียนรู้จาก คุณจำนงค์ แก้วการุณ จนชำนาญจึงได้รวบรวมเงินซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง เช่น อุปกรณ์และเครื่องดนตรีต่างๆ เพื่อให้ลูกหลานของตนเองใช้สำหรับฝึกซ้อม ต่อมาคณะแตรวงของคุณจำนงค์ แก้วการุณ ยุบวงลงเหลือแต่วงปี่พาทย์ นายจำลอง โอสถ จึงได้ตั้งคณะแตรวงขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “คณะแตรวง ส .ศิษย์บุญธรรม” ในปี พ .ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ นางใส โอสถ เป็นผู้ดูแลเนื่องจากนายจำลอง โอสถ ผู้เป็นสามีได้เสียชีวิตแล้ว

สนนราคาค่าแสดง 3,500–4,000 บาท /1 วัน หรือ 7,000–8,000 บาท/2 วัน

3. การเผยแพร่ผลงาน

ได้ฝึกซ้อมให้ลูกหลานและผู้สนใจทั่วไปเป็นประจำ

4. ปัญหาอุปสรรค

อยากให้หน่วยงานราชการช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ด้วย