ดนตรีกลองยาว

กลองยาว เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เครื่องหนัง กลองยาวเวลาตีจะให้ เสียงที่มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ทั้งผู้ฟังและผู้ตี

วงกลองยาว เป็นการนำเอากลองยาวหลายๆ ใบมารวมกัน และเครื่องตีประเภทฉิ่ง ฉาบ กรับ มารวมกัน ฝึกซ้อมร่วมกันจึงจะทำให้วงกลองยาวสามารถเล่นได้ดี มีความสนุกสนาน

ปัจจุบัน วงกลองยาว ได้เปลี่ยนรูปแบบไปเน้นการแสดงมาประกอบการ ตีกลองยาว การแสดงประกอบการตีกลองยาว เช่น การรำของชายหญิง แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสวยงาม การแสดงการต่อตัว ใช้การเล่นโลดโผน เรียกร้องความสนใจจากผู้ชม

ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกลองยาว ในตำบลโรงช้าง คือ นายสาคร นาประสาร อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบัน การเล่นกลองยาว ของ นายสาคร นาคประสาร ใช้เล่นตามงานบุญ

ประเพณีของวัดเท่านั้น ไม่รับจ้างในการเล่นกลองยาวทั่วๆ ไป

นายสาคร นาคประสาร ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเล่นโขน และลิเกได้เป็นอย่างดี สามารถต่อกลอนร้องและรำ และลิเกได้

นายสาคร นาคประสาร สามารถถ่ายทอดการเล่นกลองยาว การเล่นโขน และลิเกแก่ผู้สนใจได้

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ที่มา สัมภาษณ์ : นายสาคร นาคประสาร