ยาเลือด

ยาบำรุงเลือดท่านให้เอา ฝาง 5 ตำลึง มะกรูด 7 ใบ บอระเพ็ด 14 องคุลี แกแล 5 ตำลึง ดอกคำฝอย 3 บาท เคี่ยวเอาน้ำครึ่งหนึ่งเทออกไว้ แล้วจึงเอาพริกไทย 1 บาท ดีปลี 1 บาท สารส้ม 1 ตำลึง 1 บาท การบูร 1 บาท มหาหิงคุ์ 1 บาท เกลือพอควร ตำผงใส่น้ำยา แล้วจึงเอามะกรูดกับบอระเพ็ดที่ต้มนั้นตำให้ละเอียดคั้นเอาน้ำใส่ลงอีกในน้ำยา เอากากยาที่ต้มเทเสียตากแดดไว้วันหนึ่งจึงกิน ลายวันหนึ่งจึงเอาตากอีก ถ้าเคยมีบุตรยังเมื่อจะกินเอาสุราตัดลง ถ้ายังเป็นสาวอยู่เมื่อจะกินให้แทรกสุรากินมีบุตรเร็วนัก ถ้ามีครรภ์กินยิ่งดีนักแลฯ