ยาดองเลือด

ยาดองแก้เลือดเสีย เอาน้ำมะกรูดทะนาน 1 น้ำมะงั่วทะนาน 1 น้ำมะนาวทะนาน 1 น้ำลูกสัปรดทะนาน 1 น้ำลูกมะเฟืองทะนาน 1 น้ำบอระเพ็ดทะนาน 1 น้ำข่าทะนาน 1 น้ำกระชายทะนาน 1 น้ำขิงทะนาน 1 น้ำไพลทะนาน 1 น้ำกระทือทะนาน 1 น้ำปลาปากไหทะนาน 1 น้ำส้มสายชูทะนาน 1 ดีควายเผือก 1 ดีหมูเถื่อน 1 ดีตะพาบน้ำ 1 ดีตะเข้ 1 สะดาน 1 คำฝอย 1 โกฐทั้ง 5 รากเจมลเพลิงแดง 1 ยาดำ สารส้ม 1 บาท ตำใส่กระถาง คุลีการกันดีแล้ว ปิดปากผนึกให้แน่นฝังข้าวเปลือกไว้ 3 คืน แล้วจึงเอามากิน เลือดบริบูรณ์ วิเศษนักแล ฯ