ยาแก้ตกขาว

ยาบำรุงเลือด ครอบตกขาวด้วย เอาขี้เหล็กทั้ง 5 เถาวัลเปรียง 1 ใบมะกา 1 ฝักคูน 1 รากคันทรง 1 สมอทั้ง 3 ดินประสิว 1 บาท ยาดำ 1 บาท เกลือ 1 บาท ผักเสี้ยนทั้ง 2 แก่นฝาง 1 แก่นขนุน 1 ต้มกินหายตกขาวแล ฯ