ยาริดสีดวงจมูก

ยาต้มริดสีดวงจมูก เอารากมะรุม 5 ตำลึง ยาข้าวเย็นทั้ง 2 สิ่งละ 5 ตำลึงรากหนวดแมว 5 ตำลึง รากมะยมตัวผู้ 5 ตำลึง เบี้ยจั่น 5 เบี้ย มะพร้าวไฟลูก 1 ผ่าหกซีกทั้ง 3 ซีก เอา 3 ซีก ไม้พุทราทำฟืน ต้มใส่ไฟข้างเดียว หมาก 4 คำ ปักเสา 3 เสา เฉลว 3 อัน วงสายสิญจน์ เงินผูกคอหม้อ 1 เฟื้อง ซื้อของทำบุญลงพระเจ้า 5 พระองค์ ปิดปากหม้อ ถือ 3 วันไม่ไม้หยิบมีด กินหายแล้วหลายคน