ยากล่อน

ยากล่อนเบาเป็นโลหิต ให้ปวดแสบร้อน เอาละหุ่งทั้ง 5 ผักบุ้งรวมเด็ดใบทิ้งเสีย บอระเพ็ด 3 องคุลี ต้มกินหาย ฯ