ยาฝีดาษ

ยาฝีดาษท่านให้เอาใบมะกากำมือ 1 หญ้าไทรกำมือ 1 มัด 3 เปราะตัดหัวตัดท้าย 1 น้ำอ้อย 3 งบผ่า 3 เอา 2 หัวหอม 3 หัว ต้มกินแต่แรกขึ้นมาครั้งเดียวเป็น ยารุ แล้วจึงทำน้ำมนต์รดว่าดังนี้ " กระจับ กระจาย กระจุก กระจุย อัสเรกันเน " ( เขียนด้วยตัวขอม ) รดวันละ 3 เวลา เอาเงินปิดเทียน 1 บาท แล้วซื้อของทำบุญ

ท่านให้เอาจันทน์เทศฝนกับน้ำมะนาว ถ้าจะพ่นเอาน้ำมนต์เจือเข้าให้มาก จะกินจะทาเจือน้ำมนต์แต่น้อยให้รดน้ำมนต์ พ่นยาทายากินไปทุกวัน ลางที่ฝีนั้นจมไปแห้งหายไปก็มีลางทีก็ขึ้นหนอง รักษาด้วยยาขนานเดียวนี้ มามากไม่เป็นอันตรายเลยหายแล

ยาฝีดาษให้เอาขมิ้นอ้อย 5 แว่น ลงด้วยพระเจ้า 5 พระองค์ เอาเปลือกสะตือมาสับให้ได้ 16 ชิ้น ลงด้วยพระเจ้า 16 พระองค์ ใบมะผู้ มะเมีย มะยม มะเฟือง ตดละโพสี เอาในวัด ขี้วัว 1 หนังแรด 1 หนังกระเบน 1 รากกะตังบาย 1 ต้มกินแก้ฝีดาษไม่เป็นเลย วิเศษนักแล ฯ