ยาเขียวพรหม

ยาเขียวพรหมเอาใบพิมเสนทั้ง 2 เปราะหอม 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร่อนทอง 1 ว่านน้ำดำ 1 เนระพูสี 1 ระย่อม 1 พิษนาศน์ 1 หัวมหากาฬ 1 หัสดำ 1 สน 1 จันทั้ง 2 เทียนทั้ง 5 ตรีกฏ 1 เอาเสมอภาค บดเป็นแท่งไว้ ถ้าไข้หนาวลายน้ำขิงน้ำข่า ถ้าไข้ร้อนลายน้ำจัน น้ำดอกไม้ ถ้ามัวลายด้วยน้ำมะพร้าว ถ้าลงท้องน้ำเปลือกทับทิม ถ้าราก ( น้ำ ) ไพล ถ้ากระหาย …………