ยาหอมขม

ยาหอมขมเอาเทียนทั้ง 5 ระย่อม 1 ไคร้เครือ 1 พิษนาศน์ 1 มหาสดำ 1 ว่านกีบแรด 1 ว่านร่อนทอง 1 ใบมะตูม 1 ใบพิมเสน 1 ใบมะระ 1 จันทั้ง 2 เนระพูสี 1 สังกรณี 1 ในยาทั้งหมดเอาเสมอภาค แก้ร้อนน้ำซาวข้าว แก้หนาว น้ำจัน แก้ชื่นใจน้ำดอกไม้ แก้สลบน้ำมูตร น้ำเหล็กแดงก็ได้แล