ยาประจุไข้

ยาประจุไข้จำพวก แก้บวม 10 จำพวก แก้เสลด 8 พวก แก้ขี้เรื้อน 12 จำพวก แก้เจ็บท้อง 7 จำพวก เมื่อยขบเป็นเหน็บชา เป็นตะคริว มือตานตีนตาย เป็นซางท้องรุง พุงมาน จุกผานน้ำย้อย ขึ้นเป็นลูกเป็นก้อนอยู่ในท้อง แลพยาธิ ทั้งปวงหาย ท่านให้เอาพริกไทย 1 ขิง 1 ดีปลี 1 แห้วหมู 1 พิลังกาสา 1 ลูกมะตูมอ่อน 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน รากเจตมูน 1 กรุงเขมา 1 สะคาน 1 ยาทั้งนี้เอา 3 ส่วน บอระเพ็ด 5 ส่วน รากมูกหลวง 4 ส่วน สลอด 4 ส่วน ส่วนยา 12 สิ่งนี้ บดด้วยน้ำร้อนก็ได้ น้ำผึ้งก็ได้ ปั้นเท่าเม็ดพริกไทย กินเม็ดลงหนหนึ่ง กินทวีไปตามกำลัง ถ้าไม่ลงให้กินน้ำร้อนจึงลง ถ้าลงหนักให้อาบน้ำทาแป้ง หายลงแลฯ