ยาชันสูตรไข้

สิทธิการิยะ ตำราท่านให้ชันสูตรดูไข้ แลเจ็บท้อง เป็นโรคอันใดก็ดี มิรู้ว่าเป็นฝีอันใด ก็ย่อมสั่นเทาอยู่ ถ้าจะใคร่รู้ว่าโรคอันใดแท้ ให้ทำยานี้พอกดู ถ้าเป็นเพื่อโรคอันใดก็รู้แล

ท่านให้เอาใบมะนาว 1 ใบมะงั่ว 1 ใบยอบ้าน 1 ใบกรอบแกรบ 1 ขมิ้นอ้อย 1 ยา 5 สิ่งนี้ บดน้ำยันเหล้าส่วนหนึ่ง เสกด้วย ( อะมะระนัง ) 3 ที พอกลงที่เจ็บนั้น เอาผ้าคาดไว้ประมาณยามหนึ่ง ………………