ยาคลอดลูก

ถ้าหญิงคลอดลูกแลเสียดแทง เอาไพล 1 ขิง 1 ใบเสนียด 1 บาท ต้ม 3 เอา 1 เมื่อจะกินเอาพริก 7 เม็ด กะเทียม 7 กลีบ บดปรุงลงกินเช้าค่ำ เมื่อจะกินยานี้ เอารากครอบ 1 จันทร์หอม 1 น้ำพลูแก 1 พ่นทาตัวจึงกินยานี้หายแล

ถ้าหญิงคลอดลูกเปล่าตนนัก เอาขัดมอน 1 รากคางโทน 1 รากแทงทวย 1 รากทงลาย 1 ต้ม 3 เอา 1 กินหายแล

ถ้าหญิงคลอดลูกเจ็บท้องหนัก เป็นเพราะเลือดไม่ตกสิ้นแล เลือดนั้นเน่าอยู่จึงให้ปวดท้อง เอาเปลือกมะต้อง 1 ต้ม 3 เอา 1 เมื่อจะกินเอาพริก 7 เม็ด ขิง 7 กะเทียม 7 เกลือ 7 บดปรุงลงกินหายปวดท้องแล

หญิงคลอดลูกเลือดตกหนัก เจ็บหลังเจ็บท้อง นอนมิได้ เอารากตุมกาแดง ฝนใส่เหล้ากินหายแล