ตำราหลวงพัตสร

ตำราหลวงพัตสรให้ไว้แล สิทธิการิยะ ยังมีลมอันหนึ่งชื่อ บาทาธึก ลมนั้นมันจับแต่เส้นตีนขึ้นไปเถิงหัวเข่า แลขึ้นไปถึงท้อง แล้วมันเย็นจึงได้ชื่อว่า มะหาสม มันมิให้ปากออกได้ก็ตายแน่ไป คนทั้งหลายมิรู้ก็ว่า พรายเข้าแล กำหนดลมนี้แต่ 5 - 7 วันทีหนึ่ง ถ้าเป็นแก่ผู้ใดไปมาก เพราะมิรู้ก็ย่อมว่าต้องผี ท่านให้แต่งยาแก้จงเร็วพลัน เอาเปลือกมะรุม 1 ตีกฏก 1 ลูกจัน 1 ดอกจัน 1 กะวาน 1 กานพลู 1 ผิวมะกรูด 1 เอาสิ่งละ 1 สลึง พิมเสน 1 ถ้ามิได้เอาการบูร บดลายน้ำร้อนกรอกเข้าไป ถ้าหายใจออกได้แล้วจึงกรอกเข้าไปอีก คลายลงแล

ถ้ามันจับอีกเอาผ้าพันหัวไว้ เอายาระดม เอามะรุม ทองหลาง กุ่มทั้ง 2 กะทือ 1 ไพล 1 ผักเสี้ยนผี 1 พรรณผักกาด 1 ตำพอกขม่อม เอาจอบเผาไฟให้ร้อน เอามาปะลงบนยานั้น ถ้าร้อนนัก ยกจอบเสียและนาบไปเล่า 3 ที แต่อย่างนี้ยากที่ผู้จะรู้จักก็ยอมตายเสียเป็นอันมากนักแล ลมนี้ชื่อว่า " บาทาธึก " ชื่อว่า " บาทคูณ " ชื่อว่า " มหาสดม " ก็ว่าแล

ยาลมชื่อ มหาสดม มันให้จับแต่ฝ่าตีนจนขม่อม มันให้ลิ้นหมดปากมิออก ถ้าจะแก้เอาเปลือกมะรุม 1 รากมะกรูด 1 พริก ขิง กะเทียม ดีปลี การบูร 1 สลึง บดลายเหล้าแลน้ำมะนาว ……………….