ยาชะโลม

ยาชะโลมขาว หมอบุญคง เอาเถาย่านาง 1 เถาชิงช้าชาลี 1 เถาฟักขาว 1 เถาตำลึง 1 ใบทองสามย่าน 1 ใบผักเป็ด 1 ตำเอาสิ่งละชาม เถามวกทั้ง 2 จันทั้ง 2 เห็ดกะถินพิมาน 1 เห็ดไม้แดง 1 พญามือเหล็ก 1 พญารากเดียว 1 โลดทะนง 1 พุงแก 1 แซ่ม้าทะลาย 1 กฤษณา 1 กลัมพัก 1 สารพัดเขี้ยวงาเขากะดูก 1 ปนเอาสิ่งละถ้วย ดินประสิวใส่ให้เย็น ดินสอพองใส่กว่าจะปั้นแทงได้ ……….