ยาแดง

ยาแดงประทุมชาติ หมอบุญจัน เอาจันทั้ง 2 เถามวกทั้ง 2 ดอกบุนนาก 1 ดอกสารภี 1 ดอกพิกุล 1 ดอกกรรณิกา 1 ดอกมะลิ 1 ดอกคัดเค้า 1 ดอกงิ้ว 1 ดอกทองกวาว 1 ดอกทองหลางใบมน 1 เถาย่านาง 1 กฤษณา 1 กลัมพัก 1 ดอกชะลูด 1 เปลือกชะลูด 1 รากอบเชย 1 เปลือกอบเชย 1 เกสรบัวหลวง 1 สัตบงกช 1 บัวเผื่อน 1 บัวชม 1 สัตบุษย์ 1 สัตตบรรณ 1 ดอกคำทั้ง 2 หญ้าฝรั่น 1 อำพัน 1 ชะมดเชียง 1 ครั่ง 1 คุคะ 1 งาขี้ลิง 1 เอาสมอภาค ฝางเสน 2 เท่า สัพยา 25 สิ่ง

ยาทาแก้เมื่อยทั้งปวง ท่านให้เอามะคำไก่ 1 ใบวัลย์เปรียง 1 ขมิ้นอ้อย 7 แว่น ข้าวสาร 3 หยิบ ดินประสิวหน่อยหนึ่ง ทำแท่งละลายน้ำท่าหายเมื่อยแล

รากสับปะรด 1 รากเถาคัน 1 รากเดือย 1 รากอ้อ 1 เทียนดำ 1 ดอกคำ 1 ฝาง 1 ชะมดยอบ 1 กะเพาะเม่น 1 พริกไทย 7 เม็ด น้ำมะพร้าวนารเก 3 ลูก ดินประสิวหน่อยหนึ่งใส่ในน้ำมะพร้าวเป็นยาต้ม ยาดับโลหิตของนายสังบ้านโคเอียง

ยาทาเอาใบกุ่มทั้ง 2 ใบมะคำไก่ 1 ใบขี้เหล็ก 1 พญาไร้ใบ 1 ผักเป็ด 1 ผักหนอก 1