ยาดองแก้โรค

ยาดองแก้สารพัดโรค เอามะกรูด 33 ลูก ผ่า 4 เอา 3 มะเขือขื่น 33 ลูก ลูกมะเกลือ 33 ลูก สลัดไดตากแดดให้แห้งเอาหนัก 5 ตำลึง ขันทองพยาบาท 1 ตำลึง โลดทะนง 1 ตำลึง พาดโฉม 1 ตำลึง หางใหล 1 ตำลึง เจตะพังดี 1 บาท หัสคุณเทศ 1 บาท ขมิ้นเครือ 1 บาท กระบือเจ็ดตัว 1 บาท ข่าต้น 1 บาท กำลังวัวเถลิง 1 บาท สะดาน 1 บาท ช้าพลู 1 บาท เปล้าทั้ง 2 สิ่งละ 1 บาท เจตะมูนทั้ง 2 สิ่งละ 1 บาท สารส้ม 1 บาท พญามือเหล็ก 1 บาท ข้าวเหนียวถ้วยหนึ่ง หุงตากแดดให้แห้ง เอาน้ำ ดีเกลือเป็นน้ำดอง กินวันละช้อนหอยทองแก้เหน็บชา ตีนตายมือตาย แก้เลือดราง ค้างท้อง แก้กล่อนทั้งปวง แก้ท้องรุง พุงมาน ริดสีดวงทั้งปวง แก้กษัยเถา กษัยดาน กษัยเลือด กษัยลม กษัยเส้น เป็นง่อยเปลี้ยจุกผาม แลฝีในท้องก็หายแลฯ