น้ำมันปรัง

น้ำมันปรังแก้ตะคริว แลลมให้มือตีนตาย ยกมือขึ้นมิได้ ท่านให้เอาเทียนทั้ง 5 สิ่งละ 1 บาท ขี้ผึ้งแดง 1 ตำลึง 2 บาท หุงให้คงแต่น้ำมัน แล้วเอาการบูร แซก 1 บาท