ยาประสะแดงใหญ่

เปลือกกะถินแดง 1 ตำลึง 1 สลึง การบูร 1 ตำลึง 1 สลึง ดีงูเหลือม 1 ตำลึง 1 บาท กำมะถันเหลือง 2 สลึง กำมะถันแดง 2 สลึง โกฐกระดูก 2 สลึง โกฐเขมา 2 สลึง ดอกจัน 2 สลึง จันทน์ขาว 2 สลึง จันทน์แดง 2 สลึง ครั่ง 2 สลึง ใบสะเดา 2 สลึง ลูกปราย 2 สลึง ฝิ่น 2 สลึง ชะเอมเทศ 2 สลึง กัญชา 2 สลึง ดีปลี 2 สลึง ขิง 2 สลึง พริกไทย 2 สลึง เปลือกเพกา 2 สลึง สีเสียดทั้ง 2 (หนัก) 2 บาท เปลือกมะขามไก่ 1 บาท ขมิ้นอ้อย 1 บาท กระเทียมกรอบ 1 บาท กานพลู 2 บาท ลูกเบญกานี 1 ตำลึง 1 บาท ห่ามกล้าย 1 ตำลึง 1 บาท ลูกจัน 1 ตำลึง 1 บาท ยาประสะแดงใหญ่ บดด้วยน้ำเปลือกเพกา ฝิ่นต้น ตรีกฏก สหัสคุณเทศ ต้ม 3 เอา 1 เป็นน้ำกระสายบดปั้นแท่ง แก้ลง อติสาร แลมูกเลือด ตานซาง ฝีดาษ ดีนัก หันสังวิเศษนัก