ยาสุรามฤต

ยานี้ชื่อ สุรามฤต เอาน้ำประสานทอง 1 เกลือสินเธาว์ 1 ลูกชีล้อม 1 ดอกจันทน์ 1 ลูกจิงจ้อใหญ่ 1 โกฐสอ 1 สมอเทศ 1 พริก ขิง ยานี้เท่ากัน เอาลูกสลอดใส่ในลูกมะนาวเผาไฟให้ไหม้ เอา 1 บาท ประสมกันทำเป็นผงไว้ ธาตุหนักกินแต่ 1 เฟื้อง ธาตุเบากิน 2 ไพ ลงจนเสลดเลือดร้ายออกสิ้นแล

ถ้าเป็นลมจุกเสียด แลเลือดขึ้นปะทะอก ตกช้าง ตกม้า วัว ควาย ตกต้นไม้ และออกลูกเลือดตีขึ้นแลรกมิออกก็ดี กินยานี้หาย แลตีค่า 1 ชั่งทองแล