ยาปัญจขันธ์

ยาปัญจขันธ์ แก้เลือดเน่า เลือดกลัดมิให้ออก เอาเปลือกมะยมตัวผู้ 1 เปลือกมะขว้าวตัวผู้ 1 เปลือกกะท้อน 1 ใบสมอทะเล 1 รากตองแตก 1 ยานี้เท่ากัน ต้ม 3 เอา 1 ให้กินแต่น้อยผายเลือดทั้งปวงได้ชื่อแล้ว