ยาโลกาทิจร

ท่านให้เอาสะดาน 1 ผักแพวแดง 1 ดองดึง 1 ลำพัน 1 โกฐสอ 1 โกฐพุงปลา 1 โกฐจุฬาลัมพา 1 โกฐน้ำเต้า 1 อุตพิด 1 ชะเอมเทศ 1 ขิงแห้ง 1 ลูกจิงจ้อ 1 สิ่งละ 1 บาท แสมทะ 2 บาท ยาดำ 2 บาท พริกเท่ายา ทำผงลายน้ำผึ้งก็ได้ น้ำร้อนก็ได้ กินแต่ 1 สลึง แก้เลือดลม แก้กล่อมพรรดึก ยานี้ชื่อ โลกาทิจรแล

ถ้าเลือดเสียเป็นน้ำชานหมากก็ดี เป็นน้ำเหลืองก็ดี ท่านให้ทำยานี้บำรุงเลือดเสีย เอาหัวบุกกลอย , อุตพิด 1 กระดาษแดงขาว 1 ส้มกุ้ง 1 หัวเต่าเกียด 1 ขมิ้นอ้อย 1 เกลือเท่ายา ดองน้ำมะนาว , มะงั่ว ……..