ยาสังคเพชฉลู

ยาสังคเพชฉลู เลือดร้ายทั้งปวง เอาเทียนทั้ง 5 โกฐสอ โกฐเขมา 1 สมอพิเภก 1 ชีล้อม 1 ชีลา 1 ( เกลือ ) สินเธาว์ 1 น้ำประสานทอง 1 สัตบุษย์ 1 ( หมาก ) เมีย , ผู้ 1 ( มหา ) หิงค์ 1 สังข์ 1 ขิงแห้ง 1 พริก ( ไทย ) ล่อน 1 การบูร 1 ยานี้ทำแท่งไว้ ถ้าจะทำประจุใหญ่ เอาลูกสลอดเท่ายา ถ้าจะทำเป็นยาผาย เอาลูกสลอดส่วนหนึ่ง ยานั้น 2 ส่วน ดำสลอดให้ดีเถิด บดให้ละเอียด ทำผงไว้ ถ้าผู้หญิงกิน 2 ไพ ถ้าผู้ชายกิน 1 เฟื้อง ลงจนเสลดเลือดร้ายออกสิ้นแล ยานี้ลายน้ำร้อนกิน เอาสังข์บดวัน 2 ( จันทร์ ) เครื่องเทศบดวัน 3 ( อังคาร ) สมุนไพรบดวัน 7 ( เสาร์ ) ท่านให้ทำตามตำรานี้เถิด จึงจะประสิทธิแก่เลือดร้าย ( ทั้ง ) ปวง ครูคร้ามให้ยานี้ ของวัดสังกะจายแล

ยา ( ประ ) จุเลือด ลายเลือด ขับแล้วดี เอาพริกไทย 1 ขิง 1 ดีปลี 1 กะเทียม 1 สารส้ม 1 เทียนดำ 1 ไพล 1 ผิวมะกรูด 1 ว่านน้ำ 1……..