ยาวรนาภี

ยาชื่อวรนาภี แลจำเพาะแก้เลือดเน่า แลเลือดร้ายสารพัดทั้งปวงทรงอยู่ในท้องให้ดีขึ้นให้จุกเสียด ให้ขัดหนักเบาก็ดี มิให้ลง มิให้กินข้าวได้ ให้ขัดให้เจ็บท้อง ลงไป ร้องด่าอยู่ก็ดี ให้ทำยานี้กิน เอาเปลือกกุ่มบก 1 ไพล 1 ลำพันแดง 1 รากละหุ่งแดง 1 รากอังกาบ 1 สมอไทย 1 สมอพิเภก 1 ลูกผักชี 1 ไคร้หอม 1 ลูกชะพลู 1 เจตมูล 1 ลูกราชพฤกษ์ 1 รากผักโหมหิน 1 ……..