ยาแก้ไอ

ยาแก้ไอ ให้เอาส้มกุ้งทั้ง 2 แก่นแสมทั้ง 2 รากเจตมูล 1 พริก 1 ขิง 1 ดีปลี 1 กะเทียม 1 เอาน้ำมะนาวเป็นกระสาย ลายน้ำมะนาวกินแก้ไอแล ………