ยารุเสลด

ยารุเสลด เอาเปลือกสลอด 1 ยางสลัดได 1 หัวหญ้า ชันกาด 1 เอาเท่ากัน น้ำขิงเป็นกระสาย บดทำแท่งไว้ ทาอกเสลดออกทางปาก ทาท้องน้อยเสลดออกทางทวาร ตีค่าไว้ 1 ชั่งทองแล ๆ