ยาเขียวหอม

ยาเขียวหอม เอาใบสันพร้าหอม 1 บาท ใบผักกะโฉม 1 สลึง เกสรบัวหลวง 1 ดอกบุนนาก 1 ดอกสารภี 1 พิษนาศน์ 1 ระย่อม 1 ยา 15 สิ่ง บดตามแต่จะยักนำกระสายเอาเถิด แก้ไข้อีดำ แก้ไข้อีแดง หัด ฝีดาษ บ่วง ไข้สันนิบาต เป็นยาดับพิษแล ลายน้ำ ………