ยาหอม

ยาหอม เอาเปลือกสันพร้านางแอ 1 จันทั้ง 2 ข่าตาแดง 1 เกสรบัวหลวง 1 ดอกบุนนาก 1 ดอกสารภี 1 ดอกมะลิ 1 ดอกพิกุล 1 เอาน้ำจันเป็นกระสายแก้เชื่อม น้ำมะนาวน้ำจันแก้ร้อน ลายน้ำซาวข้าวทั้งกินทั้งชะโลม