ยาทิพย์สุข

สิทธิการิยะ ( ยา ) ชื่อทิพย์สุข ใช้แทนยาหอม แก้ซาง แก้สันนิบาตก็ได้ เอาลูกโหระพา 1 ลูกเบญกานี 1 สมอไทย 1 สมอเทศ 1 มะขามป้อม 1 รากไคร้เครือ 1 โกฐพุงปลา 1 โกฐสอ 1 น้ำประสานทอง 1 สารส้ม 1 ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ 1 สลึง ชะเอม 1 สลึง โกฐเชียง 1 บาท ชะมด 1 บาท ยาทั้งนี้บดด้วยน้ำดอกไม้ให้ลูกอ่อนกินก็ได้เด็กใหญ่ก็ได้ ถ้าเด็กลงท้องลายน้ำมะเดื่อ ถ้ามะฟังลายน้ำ ……..