ยาชื่อทองเนื้องาม

เอาหญ้าใต้ใบ 1 ใบอังกาบ 1 ใบผักคราด 1 ใบเทียน พริก ขิง หอม กะเทียม ดีปลี น้ำมะนาว เป็นกะสาย ตำหมักไว้ 3 คืน แลจึงบดเป็นแท่งไว้ตามแต่จะแทรกใช้เอาเถิด