ยาหอมชุมแสง

ยาหอมชุมแสง โกฐสอ 1 โกฐพุงปลา 1 โกฐหัวบัว 1 โกศก้านพร้าว 1 โกฐเขมา 1 โกฐจาฬาลัมพา โกฐเชียง 1 รากไคร้เครือ 1 น้ำประสานทอง 1 กฤษณา 1 กะลัมพัก 1 สมลแว้ง 1 ชะมด ชุมแสง ดอกพิกุลมากกว่ายาทั้งหลาย ดอกมะลิมากกว่ายาทั้งหลาย ยาทั้งนี้บดน้ำดอกไม้เป็นกระสาย บดเป็นแท่งไว้ แก้ไขแลตานซางทั้งปวง อาการมันให้ตัวร้อน เอาน้ำซาวข้าว แลน้ำรากฟักข้าว แลน้ำพุงคอเป็นกะสาย ถ้าสันนิบาตละลายน้ำหญ้าตีนนก น้ำบอระเพ็ดต้มลายยากินแล ( ถ้า ) ยังเอาหัวปลี เอาสำลีพันเอาน้ำมันยางนั้นแล เอาไคร้หอม ขมิ้นอ้อย เกลือรำหัดละลายยากิน ถ้าจะแก้กระหายน้ำเอายาข้าวเย็น น้ำซาวข้าว ต้มใส่หญ้าปล้อง ต้มลายยากินแก้ตัวร้อน ถ้าเด็กให้ลงเป็นมูกเลือด เอาเปลือกกะทุ่มขี้หมู เปลือกมะเดื่อมาต้มลายยากิน ถ้ามิหยุดเอาเปลือกลำพู เปลือกมังคุด ยาข้าวเย็น ต้มลายยากิน หยุดแล ถ้าจะแก้รากเอาน้ำลูกยอ ลูกกะดอม ……