ยาแก้ซางตัวร้อน

ท่านให้เอาขมิ้นอ้อย 1 บอระเพ็ด 1 หัวแห้วหมู 1 รากสะแก 1 รากพุทรา 1 กะเพรา 1 ถ้ากระหายน้ำ เติมรากหญ้าคาด้วย ต้มกินแก้ซาง ตัวร้อนหายแล ฯ