ยาแก้ลิ้นขาว

ท่านให้เอาพริกไทย 1 กระเทียม 1 ขมิ้นอ้อย 1 ฝักส้มป่อยคั่ว 1 ผิวมะกรูดคั่ว 1 บดกับเหล้าทาลิ้นขาวหายแล ฯ