ยากล่อมกุมาร

ท่านให้เอาลูกผักชี 1 ชะเอม 1 ใส่ลูกมะพร้าวอ่อน หมกไฟแกลบ สุกแล้วเอามากินกล่อมกุมารดีแล ฯ

ท่านให้เอารากมะแว้งเครือ 1 ใส่หม้อต้ม เมื่อจะกินเอาน้ำตาลหม้อใส่ลง กินกลางคืนแก้ท้องขึ้นหายแล ฯ