ยานิ่ว

ยานิ่ว เยี่ยวไม่ออก เอารากมะละกอ 1 สารส้ม 1 เบี้ยจั่น 7 เบี้ย ต้มกินแต่น้อยหาย

ยานิ่ว เอาหญ้าแพรกเผือกมามัด 3 เปลาะ สารส้ม 1 บาท กินที่แก้เปลาะหายนิ่วแล ฯ