ยาขับเลือด

ยาต้มกินขับเลือดออกทันใจ เอาเปลือกสำโรง 1 เปลือกเพกา 1 เปลือกมวกแดง 1 ต้มเหล้าครึ่ง น้ำครึ่งกินหาย